Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2019

 

 I.  ĐIỀU KIỆN NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện dự tuyển

a. Điều kiện tuyển dụng: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ 20 tuổi đến 35 tuổi;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế hành vi nhân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hành vi nhân sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Công tác đất đai

Chuyên viên

01.003

Đại học ngành Quản lý đất đai

2/6

Cơ bản

01

2

Công tác lâm sinh

Chuyên viên

01.003

Đại học ngành Lâm nghiệp, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng

2/6

Cơ bản

01

3

Kiểm lâm

Kiểm lâm viên TC, Kiểm lâm viên

10.228

10.226

Trung cấp trở lên ngành lâm nghiệp, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng

1/6

2/6

Cơ bản

 

15

4

Công tác Thanh tra - Pháp chế Hạt kiểm lâm

Kiểm Lâm viên

10.226

Đại học ngành luật

2/6

Cơ bản

02

5

Công tác nghiên cứu bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản

Chuyên viên

01.003

Đại học ngành Thủy sản

2/6

Cơ bản

01

6

Công tác cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã

Chuyên viên

01.003

Đại học ngành Chăn nuôi - Thú y

2/6

Cơ bản

01

7

Công tác thuyết minh, hướng dẫn viên Du lịch sinh thái, cộng đồng

Hướng dẫn viên hạng IV, Hướng dẫn viên hạng III

V.10.07.24

V.10.07.23

Trung cấp trở lên ngành liên quan đến Marketing, hướng dẫn du lịch, lữ hành

1/6

2/6

Cơ bản

03

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

24

3. Hình thức tuyển dụng.

Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b. Vòng 2         

- Đơn vị sẽ phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100;

- Thời gian phỏng vấn 30 phút;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

c. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức

- Những đối tượng ưu tiên quy định Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Hình thức đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tai địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: https://drive.google.com/file/d/1BLm2Hb53fu25S2KYb-o0uCgb0l3R5OAB/view?fbclid=IwAR2rajhXRuCm39Fiw73gBOUc4ET_N7ufp-4HpPA-o1EGSvqQBk82fGprvMw

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 15/11/2019.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

3. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

4. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị từ ngày 18/11/2019.

5. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Tại văn phòng Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp ông: Trần Tiến - chức vụ: chuyên viên, số điện thoại 0251.3861290 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết (lưu ý không hoàn trả hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Khu Bảo tồn thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 để người dự tuyển biết, thực hiện.


Các tin khác trong chuyên mục:

>> Chúc tết Chi bộ đồng bào Cho ro ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý (22/01/2020)

>> Đồng chí Nguyễn Phú Cường thăm Di tích lịch sử Chiến Khu Đ (15/01/2020)

>> Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam (08/01/2020)

>> Diễn tập chữa cháy rừng mùa khô (20/12/2019)

>> Cây mật nhân trên vùng Chiến khu Đ (16/12/2019)

>> Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ xanh (16/12/2019)

>> Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Xanh năm 2019 (10/12/2019)

>> Khánh thành tuyến đường nhựa vào Trung ương Cục miền Nam (11/11/2019)

>> Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp (31/10/2019)

>> Lý thuyết về diễn biến rừng và một số suy nghĩ về lâm nghiệp Việt Nam (17/10/2019)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề

Video nổi bật

Thống kê Website

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: AshlyMadera8
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 76
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 76
Số Thành Viên Toàn Bộ: 25239

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 28
Thành Viên Thành Viên: 2
Tổng Số Tổng Cộng: 30

Đang Online Đang Online:
01: Rudolf563062
02: AshlyMadera8

Số lượt truy cập