Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2019


THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019
I.  ĐIỀU KIỆN NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện dự tuyển
a. Điều kiện tuyển dụng: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Độ tuổi từ 20 đến không quá 35;

- Ưu tiên giao tiếp tốt tiếng anh (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết);

- Đối với công tác thuyết minh, hướng dẫn viên Du lịch sinh thái, cộng đồng ưu tiên người có chất giọng Nam bộ, giọng nói truyền cảm phát âm rõ ràng, có kỹ năng thuyết trình;

- Đáp ứng các điều kiện kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế hành vi nhân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hành vi nhân sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Nhu cầu tuyển dụng
TT
Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp
Trình độ
Số lượng cần tuyển
Hạng
Mã số
Chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Công tác truyền thông và giáo dục môi trường
Cán sự
01.004
Cao đẳng ngành Khoa học – Môi trường
1/6
Cơ bản
01
2
Công tác luật đất đai
Chuyên viên
01.003
Đại học luật
2/6
Cơ bản
01
3
Kiểm lâm
Kiểm lâm viên TC, Kiểm lâm viên
10.228
10.226
Trung cấp trở lên ngành lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng
1/6
2/6
Cơ bản
 
04
4
Công tác hợp tác quốc tế về bảo tồn, du lịch
Chuyên viên
01.003
Đại học ngành ngôn ngữ anh, sư phạm anh văn
2/6
Cơ bản
02
5
Công tác bảo tồn thiên nhiên động, thực vật
Chuyên viên
01.003
Đại học ngành sinh học
2/6
Cơ bản
01
6
Công tác thuyết minh, hướng dẫn viên Du lịch sinh thái, cộng đồng
Hướng dẫn viên hạng IV, Hướng dẫn viên hạng III
V.10.07.24
V.10.07.23
Trung cấp trở lên ngành liên quan đến Marketing, hướng dẫn du lịch, lữ hành
1/6
2/6
Cơ bản
03
 
Tổng cộng:
 
 
 
 
 
12
3. Hình thức tuyển dụng.
Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.
II. NỘI DUNG, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
1. Nội dung tuyển dụng
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a. Vòng 1
- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;
- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
b. Vòng 2     
- Đơn vị sẽ phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;
- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100;
- Thời gian phỏng vấn 30 phút;
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
c. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Căn cứ Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;
- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 
d) Đối tượng thuộc diện ưu tiên trong xét tuyển viên chức
- Giao tiếp tốt tiếng anh (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết);
- Đối với công tác thuyết minh, hướng dẫn viên Du lịch sinh thái, cộng đồng ưu tiên người có chất giọng Nam bộ, giọng nói truyền cảm phát âm rõ ràng, có kỹ năng thuyết trình;
- Những đối tượng ưu tiên quy định Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị Định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức;
      - Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Hình thức đăng ký dự tuyển
Căn cứ Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tai địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 03/5/2019.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
3. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.
4. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của đơn vị từ ngày 10/5/2019.
5. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Tại văn phòng Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.
6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp ông: Trần Tiến - chức vụ: chuyên viên, số điện thoại 0251.3861290 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Khu Bảo tồn thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 để người dự tuyển biết, thực hiện./.

Các tin khác trong chuyên mục:

>> Điều tra hiện trạng, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và xây dựng mô hình ươm tạo cây giống Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.) tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai (18/06/2020)

>> Cuối tuần đến Đồng Nai, cắm trại bên hồ Trị An (13/06/2020)

>> Đại hội Đảng bộ Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (08/06/2020)

>> Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020 (05/06/2020)

>> Để các loài cây thuốc quý không tuyệt chủng (28/05/2020)

>> Tập trung bảo vệ rừng mùa mưa (27/05/2020)

>> KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI TẬP TRUNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (23/05/2020)

>> XÉT XỬ VỤ VIỆC VI PHẠM SĂN BẮT 01 CÁ THỂ RẮN HỔ MANG CHÚA VÀ 19 CÁ THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG KHÁC (23/05/2020)

>> Quy hoạch Vườn Thuốc quốc gia Nam bộ (23/05/2020)

>> Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5 (22/05/2020)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề

Video nổi bật

Thống kê Website

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: AndersonTurg
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 50
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 32
Số Thành Viên Toàn Bộ: 21914

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 19
Thành Viên Thành Viên: 1
Tổng Số Tổng Cộng: 20

Đang Online Đang Online:
01: AndersonTurg

Số lượt truy cập