Tin tức sự kiện

Tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, PCCCR và bảo vệ tài nguyên thủy sản vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An và giữ gìn ANCT – TTATXH vùng giáp ranh năm 2017          Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại nhà khách Mã Đà đã tổ chức hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, PCCCR và bảo vệ tài nguyên thủy sản vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An và giữ gìn ANCT – TTATXH vùng giáp ranh năm 2017 tại hội nghị có ông Đặng Hồng Tăng Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai; Ông Trần Văn Mùi Giám Đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Bình Dương và các đồng chí lãnh đạo của các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Trong hội nghị Khu Bảo tồn đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của KBTbảo tồn các nguồn gen động, thực vật và hệ sinh thái rừng cây tự nhiên bản địa thuộc lưu vực sông Đồng Nai; phòng hộ hồ Trị An, bảo vệ môi trường nước; bảo tồn các loài thủy sinh, đặc biệt một số loài cá quý, hiếm; hợp tác nghiên cứu khoa học; bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau; khai thác hợp lý, bền vững tài nguyên rừng, đất rừng và mặt nước hồ Trị An. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn và du lịch cộng đồng; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng đệm.

Qua tuần tra bảo vệ rừng và hồ Trị An phát hiện thu giữ 03 khẩu súng tự chế đối tượng cất giấu trong rừng; vận động 01 người dân giao nộp 01 súng tự chế (đã chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu 04 khẩu để xử lý theo quy định), Tháo gỡ và phá bỏ tại rừng: 6.410 bẫy và sợi bẫy các loại, 28 cái đú, 07 chòi tạm, 525 m lưới, 150 m bẫy vòng, Ngăn chặn, yêu cầu ra khỏi rừng 326 lượt người vào rừng trái phép, Kiểm tra 3.912 lượt ghe KTTS, phát hiện, lập biên bản, cho làm cam kết không tái phạm 73 trường hợp vi phạm hợp đồng KTTS, Phá bỏ tại hiện trường 416 đú dớn, 905 m lưới dớn, 26 máy xung điện, Cho làm cam kết 04 trường hợp vi phạm KTTS ở khu vực hồ phụ; Lập biên bản nhắc nhở 04 vụ vi phạm KTTS bằng nghề te không đúng theo quy định, Kiểm tra, phối hợp với UBND các xã: lập biên bản xử lý 03 vụ đào đắp đất lấn chiếm trái phép hồ Trị An; ngăn chặn kịp thời 02 vụ vi phạm đăng chắn bửng trái phép, Thực hiện việc thu thập hồ sơ, kiểm tra giám sát việc khai thác cát của Công Ty Đồng Tân

 

          Tình hình xử lý vi phạm QLBVR và hoạt động thủy sản:  công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực QLBVR 2017: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/12/2017, kiểm tra phát hiện lập hồ sơ 07 vụ vị phạm, trong đó ra xử ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 06 vụ (06 đối tượng), với tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách 15.750.000 đ (mười triệu năm trăm ngàn đồng). Lập hồ sơ chuyển Công an huyện Vĩnh Cửu ra quyết định khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng, Công tác xử lý vi phạm trong hoạt động thủy sản 2017: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/12/2017, Kiểm lâm KBT đã kiểm tra phát hiện lập hồ sơ xử lý: 06 vụ (06 đối tượng), trong đó có 01 vụ, 01 đối tượng chuyển chi cục thủy sản Đồng Nai xử phạt. Tổng số tiền xử phạt 16.000.000 đ (mười sáu triệu đồng)

 

          Công tác phối hợp tuần tra, truy quét QLBVR vùng giáp ranh: Năm 2017, Hạt Kiểm lâm KBT đã xây dựng, tổ chức thực hiện 09 đợt truy quét QLBVR trên địa bàn KBT và vùng giáp ranh. Lực lượng tham gia truy quét gồm: lực lượng Kiểm lâm, các đoàn thể thuộc KBT; Công an, xã đội các xã và Kiểm lâm các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh KBT thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước với tổng số người tham gia là 450 người/09 đợt, kết quả: Phát hiện, phá bỏ tại rừng  1.042 bẫy cáp các loại; 02 bẫy hom; 05 bẫy heo; 19 đú khô; 02 chòi tạm. Yêu cầu 43 lượt người vào rừng trái phép ra khỏi rừng. Tuần tra, kiểm tra tuyến giáp tỉnh Bình Dương, Bình Phước ngăn chặn kịp thời các đối tượng lén lút vào rừng của KBT để lấy măng, mây; cài đặt bẫy săn, bắt động vật rừng trái phép

 

          Công tác phối hợp tuần tra, truy quét bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An: Kiểm lâm KBT đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 đợt phối hợp tuần tra, truy quét bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, lực lượng tham gia là Kiểm lâm KBT và Công an, xã đội các xã Phú Ngọc, Phú Cường, La Ngà, Thanh Sơn, huyện Định Quán; xã Mã Đà, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, số lượng tham gia 100 người, kết quả đạt được: Xử lý 11 vụ vi phạm hợp đồng khai thác thủy sản trên hồ Trị An. Phát hiện và xử lý: 02 vụ sử dụng kích điện KTTS, thu giữ 03 bình acquy, 02 máy kích điện; 02 vụ chụp chà, thu giữ 02 dàn lưới bao chà; 04 vụ te phát sinh mới, thu giữ 04 bộ ngư cụ Te; xử lý 02 vụ cào phát sinh mới, thu giữ 02 bộ ngư cụ cào. Phát hiện và xử lý 01 vụ đăng lưới trái phép eo ngách tại khu vực ùng Năm Luyến (địa giới hành chính ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), đã yêu cầu đối tượng vi phạm tự tháo dỡ và cam kết không tái phạm. Phát hiện và xử lý 01 vụ lấn chiếm đất bán ngập tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Lực lượng Kiểm lâm KBT đã phối hợp với Công an xã Phú Lý yêu cầu đối tượng vi phạm san lấp trả lại hiện trạng ban đầu.

          Phối hợp với UBND các xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm, thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu; xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc; thị trấn Định Quán, xã Túc Trưng, huyện Định Quán tuyên truyền, nhắc nhở, cho cam kết không tái phạm pháp luật bảo vệ rừng và thủy sản 13 trường hợp là người dân địa phương vi phạm lần đầu, chưa gây thiệt hại tài nguyên rừng, thủy sản.

 

          Phối hợp với Phòng Cảnh Sát phòng cháy và Chữa cháy số 4 tổ chức 02 lớp tập huấn cứu nạn, cứu hộ trên hồ Trị An, với số lượng 80 Kiểm lâm KBT tham dự.

 

Công tác phối hợp PCCCR Thực hiện phương án PCCCR mùa khô 2016-2017, KBT đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã vận động người dân sống trong vùng lõi KBT ký cam kết trong công tác QLBVR, PCCCR, ANTT được 855 hộ. Ký biên bản thỏa thuận sử dụng phương tiện cá nhân phục vụ chữa cháy rừng nếu xảy ra cháy được 70 hộ và lựa chọn người dân địa phương thi công, trực gác PCCCR trong mùa khô.

 

          Công tác phối hợp tuyên truyền QLBVR và vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An Tuyên truyền QLBVR và vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An qua các tổ công tác viên lâm nghiệp: Để thực hiện tốt công tác QLBVR và bảo vệ vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, KBT đã phối hợp với UBND các xã vùng giáp ranh tổ chức thành lập 10 tổ Cộng tác viên lâm nghiệp tại các xã vùng giáp ranh KBT với tổng số 70 thành viên là người dân địa phương (Kế hoạch số 30/KH-HKL ngày 27/02/2017)

 

  Về mặt thuận lợi Khu Bảo tồn là tài sản vô giá của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai, khu vực miền Đông Nam bộ và của cả nước. Do vậy, từ nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Đồng Nai, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội giáp ranh. KBT đã tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện còn, trồng thêm rừng mới, đồng thời thực hiện một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh để làm giàu rừng. Đến nay, rừng KBT đã phát triển ổn định, đa dạng sinh học đang dần được phục hồi và nâng cao. KBT có đội ngũ CCVC có kiến thức sâu trong lĩnh vực QLBVR và bảo tồn ĐDSH với 3 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và hơn 100 kỹ sư, cử nhân đủ khả năng thực hiện các chương trình, dự án, chiến lược QLBVR, bảo tồn ĐDSH của đơn vị hiện tại và trong tương lai. Được tiếp cận thường xuyên về những kiến thức chuyên sâu về QLBVR và bảo tồn ĐDSH; sự nhiệt tình, đam mê với công việc, có khả năng xây dựng và triển khai thực hiện các dự án QLBVR và bảo tồn ĐDSH đã góp phần giúp công tác QLBVR, PCCCR, bảo vệ tài nguyên thủy sản và giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn KBT và vùng giáp ranh KBT ngày càng đạt hiệu quả cao. Thông qua ký kết và thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã góp phần phát huy hiệu quả trong công tác QLBVR, PCCCR, bảo vệ tài nguyên thủy sản và giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn, trong năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực. Khu bảo tồn có đội ngũ CCVC có kiến thức sâu trong lĩnh vực QLBVR và bảo tồn ĐDSH với 3 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và hơn 100 kỹ sư, cử nhân đủ khả năng thực hiện các chương trình, dự án, chiến lược QLBVR, bảo tồn ĐDSH của đơn vị hiện tại và trong tương lai. Được tiếp cận thường xuyên về những kiến thức chuyên sâu về QLBVR và bảo tồn ĐDSH; sự nhiệt tình, đam mê với công việc, có khả năng xây dựng và triển khai thực hiện các dự án QLBVR và bảo tồn ĐDSH đã góp phần giúp công tác QLBVR, PCCCR, bảo vệ tài nguyên thủy sản và giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn KBT và vùng giáp ranh KBT ngày càng đạt hiệu quả cao.

         

  Về khó khăn do địa bàn rộng và trải dài, giao thông đi lại khó khăn, vùng tiếp giáp với hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hầu như không còn rừng, cuộc sống người dân sống trong và ven KBT còn khó khăn, cuộc sống quen dựa vào tài nguyên rừng, một số người dân ý thức chưa cao nên tạo áp lực rất lớn trong công tác QLBVR, bảo tồn ĐDSH. Đối tượng vi phạm đa phần là người cư trú ở giáp ranh các địa phương, lợi dụng địa bàn ranh giới dài, lén lút di chuyển qua lại khu vực giáp ranh để thực hiện hành vi vi phạm nên việc phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin để ngăn chặn hành vi vi phạm giữa lực lượng Kiểm lâm KBT với chính quyền các địa phương và các đơn vị Kiểm lâm giáp ranh khó khăn, gây hạn chế đến hiệu quả công tác QLBVR và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù KBT đã rất tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ Trị An, nhưng với diện tích lớn 32.519,88 ha, có nhiều eo ngách nên việc kiểm soát các vi phạm gặp nhiều khó khăn vào mùa khô mực nước hồ Trị An cạn, thời gian phơi bãi kéo dài, một số đối tượng đã lợi dụng sử dụng xe cơ giới đào, đắp đất lấn chiếm hồ Trị An gây phức tạp cho công tác quản lý bảo vệ hồ. Việc sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên hồ Trị An đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp do các đối tượng vi phạm luôn sử dụng nhiều phương pháp, thủ đoạn để tránh né sự kiểm tra của Kiểm lâm và chính quyền địa phương gây khó khăn đến công tác bảo vệ thủy sản và an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 

          Cũng qua hội nghị đã khen thưởng cho cá nhân và tập thể đã có thành tích trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, quản lý, khai thác bền vững nguồ lợi thủy sản hồ Trị An và giữ gìn ANTT trên địa bàn năm 2017. 

                                                                                                                        Thực hiện: Anh Minh

    


Các tin khác trong chuyên mục:

>> Lễ Thả Cá Hồ Trị An năm 2018 (26/11/2018)

>> Tổng kết công tác truyền thông và giáo dục môi trường năm 2018 (24/11/2018)

>> Thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2018 (03/10/2018)

>> ĐOÀN CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THÁI LAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI (17/09/2018)

>> Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018" (14/09/2018)

>> Bồi dưỡng kiến thức pháp luật (21/08/2018)

>> Chung tay bảo vệ môi trường hồ Trị An (17/08/2018)

>> Giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị tại huyện Vĩnh Cửu (17/08/2018)

>> Bàn giao hàng rào điện cho các chủ Rừng (16/08/2018)

>> Lễ tổng kết “hội thao chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018)” (03/08/2018)


Trở lại
 
Xem tin theo ngày
Từ Đến
Tìm kiếm theo tiêu đề

Video nổi bật

Thống kê Website

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: PhilipScarbe
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 9
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 8
Số Thành Viên Toàn Bộ: 4592

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 25
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 25

Đang Online Đang Online:

Số lượt truy cập