Phan loai nganh Anh: 6 Phan loai lop Anh: 6
Phan loai bo Anh: 1 Phan loai ho Anh: 1
English Name Science Name
GNETALES gnetales
English Name Science Name
GNETACEAE gnetaceae
Phan loai chi Anh: 1 Phan loai loai Anh: 603
English Name Science Name
Gnetum gnetum
English Name Science Name
Cây Thiết đinh lá bẹ Stipulata
Cây Rum thơm Poikilospernum suaveolens
Cây Thị dẻ Diospyros castanea
Cây A tràng dạng kén Dichapetalum gelonoides
Cây Cát đằng hoa to Thunbergia grandiflora
Cây Cẩm lai bông, Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis
Cây Sao đen Hopea odorata
Cây Trắc đen Dalbergia nigrescens
Cây Trắc lá bẹ Dalbergia stipulacea
Cây Ẩn mạc rùa, Ruốt rùa Cryptophragmium affine var. testudium
Cây Chò chai (So chai, Chò chỉ) Hopea recopei
Cây Hỏa rô Trung Bộ Thunbergia annamensis
Cây Dáng hương trái to Pterocarpus macrocarpus
Cây Cà chắc Shorea obtusa
Cây Mát thùy dày Millettia pachyloba
Cây Hoả rô sừng Phlogacanthus cornutus
Cây Tiểu sim Rhodamnia dumetorum
Cây Mát mạng Millettia reticulata
Cây Vừng (Mừng, San) Careya sphaerica
Cây Xến đỏ (Xến mủ, Xến cật) Shorea roxburghii
Cây Cỏ hoa đá Selaginella principis
Cây Luân rô đỏ Cyclacanthus coccineus
Cây Mát tơ Millettia sericea
Cây Tử châu Nhật bổn Callicarpa japonica
Cây Lăng yên tro (Máu gà núi) Callerya cinerea
Cây Chai (Chò, Bô bô) Shorea guiso
Cây Chiếc (Lộc vừng) Barringtonia acutangula
Cây Cóc kèn mũi Derris acuminata
Cây Bồ đào (Lý, Giối) Syzygium jambos
Cây Sến nghệ Shorea henryana
Cây Giá tị Tectona grandis
Cây Bòng bòng lá liểu Lygodium salicifolium
Cây Cóc kèn leo Derris scandens
Cây Chai Thorel Shorea thorelii
Cây Chiếc đỏ Barringtonia coccinea
Cây Hồng mai Gliricidia sepium
Cây Chàm lông Indigofera hirsuta
Cây Chiếc chùm to (Tam lang) Barringtonia macrostachya
Cây Bình linh cọng mảnh Vitex leptobotrys
Cây Bòng bòng ổ Lygodium subareolatum
Cây Táu mật (Vu) Vatica cinerea
Cây Trâm mốc Syzygium cumini
Cây Tràng quả ba cạnh (Bài ngài) Desmodium triquetrum
Cây Chiếc chùm (Tim lang) Barringtonia racemosa
Cây Tràng quả thưa Desmodium laxum
Cây Trâm hoa xanh Syzygium chloranthum
Cây Làu táu trắng (Táu vỏ vàng) Vatica odorata
Cây Kim tiền (Mắt trâu, Vảy rồng) Desmodium styracifolium
Cây Mạn kinh Vitex quinata
Cây Trai chùm Fagraea racemosa
Cây Tràng quả dị quả Desmodium heterocarpon
Cây Táu muối, Làu táu thị Vatica diospyroides
Cây An tức Trung bộ (Cứt sát) Styrax annamensis
Cây Mắt cáo Vitex tripinnata
Cây Sóc thon Glochidion lanceolarium
Cây Bời lời _ thịt cá hồi Litsea salmonea
Cây Ráng Tây Sơn lưỡng phân Dicranopteris dichotoma
Cây Táu nước (Táu thị) Vatica philastreana
Cây Đổ an Diospyros brandisiana
Cây Tràng quả dị quả (2) Desmodium reticulatum
Cây Tu hú bầu dục Gmelina elliptica
Cây Sóc trái có lông Glochidion eriocarpum
Cây Ráng đuôi phụng Bon Drynaria bonii
Cây Bời lời đắng (Mò lông, Nham sang) Litsea umbellata
Cây Mắc mèo Mucuna pruriens
Cây Muối ăn trái Glochidion rubrum
Cây Thần quả trấn Chilocarpus denudans
Cây Trâm Nam bộ Syzygium cochinchinensis
Cây Đổ an hoa ở thân Diospyros cauliflora
Cây Tu hú Philippin Gmelina philippensis
Cây Đậu móc Mucuna biplicata
Cây Hoàng tiền Waltheria americana
Cây Thị lọ nồi Diospyros apiculata
Cây Dé mốc Breynia glauca
Cây Mò cua (Sữa) Alstonia scholaris
Cây Ráng đuôi phụng lá sồi Drynaria quercifolia
Cây Tóp mỡ lá to Flemingia macrophylla
Cây Ngọc nữ Nam Bộ Clerodendrum cochinchinensis
Cây Cà đuối Trung bộ Cryptocarya annamensis
Cây Bích nữ Andaman Byttneria andamensis
Cây Thị Candolle (Thị nam) Diospyros candolleana
Cây Dây lửa lá trinh nữ Rourea mimosoides
Cây Ráng hỏa mạc dực xỉ Pyrrosia piloselloides
Cây Cà đuối trắng Cryptocarya ferrea
Cây Mớp Alstonia spathulata
Cây Dó lông Helicteres hirsuta
Cây Ngọc nữ Gaudichaud Clerodendrum gaudichaudii
Cây Lốp bốp Connarus semidecandrus
Cây Thị cùm rụm (Thị mâm) Diospyros ehretioides
Cây Củ đề Breynia vitis-idaea
Cây Tầm phổng Cardiospermum halicacabum
Cây Bồ ngót dị nhánh Sauropus heteroblastus
Cây Ráng chu quần thứ diệp-rộng Cyclosorus latipinna
Cây Thị vảy ốc (San hột, Dàn da) Diospyros buxifolia
Cây Cà đuối xoan ngược Cryptocarya obovata
Cây Bội tinh ngũ hùng Sphenodesma pentandra
Cây Trâm to Syzygium grandis
Cây Dó thon Helicteres lanceolata
Cây Nhĩ đài cánh Lepisanthes amphifolia
Cây Bồ ngót Pierre Sauropus pierrei
Cây Thị roi (Da nghé, Bu du) Diospyros frutescens
Cây Nhãn lồng Mã Lai Dimocarpus longan subsp. melasianus
Cây Tai nghé biệt chu Aporusa dioica
Cây Lòng mán lá phong Pterospermum acerifolium
Cây Ráng ổ phụng Asplenium nidus
Cây Cẩm thị (Vàng nghệ) Diospyros maritima
Cây Bội tinh Pierre Sphenodesma pierrei
Cây Hòa liệt Vallaris solanacea
Cây Tai nghé Aporusa ficifolia
Cây Chôm chôm Hậu giang Nephelium cuspidatum
Cây Trâm rộng Syzygium oblatum
Cây Cà đuối lá tà (Mò lá tù) Cryptocarya obtusifolia
Cây Lòng mán hoa to Pterospermum grandiflorum
Cây Thị cọng dài Diospyros longipedicellata
Cây Tai nghé đuôi to Aporusa microstachya
Cây Tâm nhầy Centratherum intermedicum
Cây Thần linh lá to Kibatalia anceps
Cây Chôm chôm mật (Bốc) Nephelium melliferum
Cây Ráng song quần thô Diplazium crassiusculum
Cây Thị đài dúng Diospyros pilosanthera
Cây Lòng mán nhỏ Pterospermum grewiaefolium
Cây Tai nghé Planchon Aporusa planchoniana
Cây Chôm chôm Nephelium parviflorum
Cây Két lào Beilschmiedia laotica
Cây Kim đầu te Blumea lacera
Cây Thần linh lá quế Kibatalia laurifolia
Cây San (Thầu tấi lá dày) Aporusa tetrapleura
Cây Sắn thuyền Syzygium polyanthum
Cây Trường Xerospernum noronhianum
Cây Màng tía Pterospermum jakianum
Cây Ráng song trâm xỉ Colani Ctenitopsis colaniae
Cây Trường không lông Xerospermum glabratum
Cây Kim đầu tái Blumea laevis
Cây Dâu ta Baccaurea ramiflora
Cây Lòng mức Wrightia kongtumensis
Cây Xây dao mủ Palaquium gutta
Cây Lòng mán Sài gòn Pterospermum jackianum var. saigonense
Cây Chua mòi Antidesma ghaesembilla
Cây Tiết dĩa Crossonephelis thoreli
Cây Ráng bán tự ngũ giác Hemigramma pentagonalis
Cây Xây dao (Cốt, Chay) Palaquium obovatum
Cây Cúc gót Melampodium divaricatum
Cây Lòng mán trái to Pterospermum megalocarpum
Cây Lòng mức Lecomte Wrightia lecomtei
Cây Ngâu Repơ Aglaia repoeuensis
Cây Trâm rim Syzygium tramnion
Cây Chòi mòi Eberhardt Antidesma eberhardtii
Cây Hoạt bì Harpullia arborea
Cây Săng sáp (Sơn sa, Sạp, Sến xã) Donella lanceolata
Cây Ráng mộc xỉ lông hoe Dryopteris chrysocoma
Cây Lòng mán Pierre Pterospermum pierrei
Cây Chòi mòi Henry Antidesma henryi
Cây Sâm cau Peliosanthes teta
Cây Lòng mức trái to Wrightia macrocarpa
Cây Xơ Harpullia cupanioides
Cây Cà đuối lục lam Dehaasia caesia
Cây Sang sé Antidesma japonica
Cây Trôm Henry Sterculia henryi
Cây Côi Núi (Hương viên núi) Turpinia montana
Cây Thông rủ Pinus patula
Cây Đồng đơn Maesa membranacea
Cây Phất dủ lá hẹp Dracaena angustifolia
Cây Lòng mức lông Wrightia pubescens
Cây Song tử dị biệt Diplospora singularis
Cây Trôm đài màng Sterculia hymenoealyx
Cây Dấu đầu ba lá (Ba chạc) Euodia lepta
Cây Chòi mòi mũi Antidesma rostratum
Cây Huyết giác Dracaena cochinchinensis
Cây Đơn núi (Đơn nem núi) Maesa montana
Cây Lòng mức nhuộm Wrightia tinctoria
Cây Thông tre, Kim giao trước đào Podocarpus neriifolius
Cây Chòi mòi hai màu Antidesma subbicolor
Cây Trâm tích lan (Trâm vỏ đỏ) Syzygium zeylanicum
Cây Bưởi bung ít gân Macclurodendron oligophlebia
Cây Trôm Sterculia hypostieta
Cây Kim cang thúng nhỏ Smilax corbularia
Cây Cơm nguội lá nhọn Ardisia aciphylla
Cây Sang ngâu (Giấy) Aglaia bonii
Cây Gấm đẹp formosum
Cây Cách hoa nhọn Cleistanthus acuminatus
Cây Bí bái (Bai bái) Acronychia pedunculata
Cây Cà đuối chót buồm (Cà đuối nêm) Dehaasia cuneata
Cây Chè long Agnosma acuminata
Cây Bảy thừa Sterculia pierrei
Cây Cách hoa Đông Dương Cleistanthus indochinensis
Cây Kim cang lá xoan Smilax ovalifolia
Cây Cơm rượu mảnh Glycosmis gracilis
Cây Gấm chùm to macrostachuym
Cây Mần trây Ichnocarpus frutescens
Cây Cách hoa phún Cleistanthus hirsutulus
Cây Kim sương (Mắt trâu cong) Micromelum minutum
Cây Kim cang gai to Smilax megacarpa
Cây Bài cành Sterculia populifolia
Cây Sụ thon (Sụ giáo) Phoebe lanceolata
Cây Cách hoa Pierre Cleistanthus pierre
Cây Khuynh diệp cầu Eucalyptus globulus
Cây Nguyệt quới cánh Murraya alata
Cây Mần trây sét Ichnocarpus ferruginea
Cây Dị kim Borneo Heterosmilax borneensis
Cây Nê, Bình bát nước Annona glabra
Cây Cách hoa Sumatra Cleistanthus sumatranus
Cây Giối Dum (Hồng bì rừng) Clausena dunniana
Cây Ngân đào Argyronerium odoratum
Cây Bảy thừa nuốm quay Sterculia stigmarota
Cây Từ nghèo, Khoai mài Dioscorea depauperata
Cây Cha Phoebe pallida
Cây Đỏm Balansa Bridelia balansae
Cây Xương cá Canthium dicoccum
Cây Trang xa leo Luvunga scandens
Cây Bạc căn Klein Streptocaulon kleinii
Cây Nhãn mọi Walsura cochinchinensis
Cây Rạng, khoai rạng Dioscorea glabra
Cây Xáo một hoa Paramignya monophylla
Cây Đỏm thon Bridelia monoica var. lancaefolia
Cây Săng mây Sageraea elliptica
Cây Giả sụ dày Nothaphoebe condensata
Cây Tràm Melaleuca cajuputi
Cây Lười ươi Scaphium macropodium
Cây Xáo leo Paramignya scandens
Cây Từ lá xá xị Dioscorea pyrifolia
Cây An điền xuân tiết Hedyotis justiciformic
Cây Lòng tong Walsura robusta
Cây Đỏm Curtis Bridelia ovata Dcne var. curtisii
Cây Hải sơn (Đa đa) Harrisonia perforata
Cây Cơm nguội răng Ardisia crenata
Cây Cù đèn Thorel Croton thorelii
Cây Nần nghệ, Từ Collett Dioscorea colletii
Cây Bá bịnh Eurycoma longifolia
Cây An điền Bắc Bộ Hedyotis tonkinensis
Cây Cù đèn đuôi Croton caudatus
Cây Tơ đồng (Ngô đồng, Trôm đơn) Firmannia simplex
Cây Vàng giền Machilus bonii
Cây Chưn bầu rụng lá Combretum deciduum
Cây Từ nước, Từ Pierre Dioscorea pierrei
Cây Xà căn đậu Ophiorrhiza mungos
Cây Càng hom (Bút, Thanh thất) Ailanthus triphysa
Cây Xích hủ thân dẹp Agrostophullum plannicaule
Cây Cầy Irvingia malayana
Cây Cù đèn nhiếm Croton lachnocarpus
Cây Dực nang nhuộm Pterocymbium tinctorium
Cây Mạc võng Hymenodictyon orixense
Cây Cơm nguội mốc Ardisia glauca
Cây Kháo lá to Machilus macrophylla
Cây Lát hoa Đồng Nai Chukrasia tabularis
Cây Cù đèn Chevalier Croton chevalieri
Cây Thạch hộc vôi Dendrobium cretaceum
Cây Sấu tía Sandoricum koetjape
Cây Giam (Cà giâm, Mạo thư) Mitragyna diversifolia
Cây Bồ quả lá to Uvaria cordata
Cây Trang trắng Ixora finlaysoniana
Cây Cù đèn Delpy Croton delpyi
Cây Huỷnh Heritiera cochinchinensis
Cây Cơm nguội cà Ardisia solanacea
Cây Huỳnh đàn gân đỏ Dysoxylum rubrocostatum
Cây Thạch hộc Flickingeria albopurpurea
Cây Cù đèn Đồng Nai Croton dongnaiensis
Cây Chạc khế Dysoxylon tokinense
Cây Dây Nam hoàng, Vàng giang, Hoàng đằng Fibraurea recisa
Cây Gạo hoa đỏ (Gạo hai mặt) Bombax anceps
Cây Quỳnh tàu Combretum latifolium
Cây Huỳnh đàn báp Dysoxylum tpongense
Cây Chây (Chà ran cẩm nhung) Homalium caryophyllaceum
Cây Bồ lốt (Mọ Trắng, Lộc mại) Claoxylon indicum
Cây Đo giam Mytragyne hirsuta
Cây Tiểu đậu khấu 3 thùy Elettariopsis triloba
Cây Gội nước (Nàng gia) Aphanamixis polystachia
Cây Ba chia (Rùm nao, Thuốc Sán) Mallotus philippensis
Cây Bái bánh bò (Ké hoa vàng, Ké đồng tiền, Bạch bối hoàng) Sida rhombifolia
Cây Chuối con chồng Uvaria grandiflora
Cây Quần diệp rắn Rinorea anguifera
Cây Gội tía (Gội nếp) Amoora gigantea
Cây Ba bét nam (Bông bệt) Mallotus paniculatus
Cây Nam hoàng nhuộm Fibraurea tinctoria
Cây Chưn bầu 3 lá Combretum trifoliatum
Cây Gội giống nhãn Aglaia euphoroides
Cây Vuốt len Uncaria lanosa
Cây A ban chùm dài Rinorea longiracemosa
Cây Ngâu Biên Hòa Aglaia hoaensis
Cây Ruối tròn dài Mallotus oblongifolius
Cây Vuốt Trung Quốc Uncaria siensis
Cây Bồ quả cong quẹo Uvaria flexuosa
Cây Ba chia Aglaia merostela
Cây Mã rạng Ấn (Ba soi hoa tuyến) Macaranga indica
Cây Nhãn lồng Passiflora foetida
Cây Ké hoa đào (Phạn thiên hoa) Urena lobata
Cây Ngâu rất thơm Aglaia odoratissima
Cây Mã rạng trái nhỏ Macaranga microcarpa
Cây Gáo đỏ (Vàng kiền) Neonauclea purpurea
Cây Bàng mốc Terminalia bellirica
Cây Xuyên mộc Dacryodes rostrata (Bl.)
Cây Cổ an Arcangelisia flava
Cây Thư diệp Adenia heterophylla
Cây Rì rì Homonoia riparia
Cây Lô ba treo Globba pendula
Cây Bụp lá nhỏ Hibiscus vitifolius
Cây Gội ổi Aglaia quocensis
Cây Bồ quả hoe Uvaria Rufa
Cây Trang vàng Ixora stricta
Cây Gáo vàng (Gáo không cuống) Neonauclea sessilifolia
Cây Mó Deutzianthus tonkinensis
Cây Cứt quạ Gymnopetalum cochinchinensis var. incisa
Cây Vằng đắng Blume Coscinium blumeanum
Cây Lùn nước Schumannianthus dichotomus
Cây Bần giác Oligoceras eberhardtii
Cây Bụp lá to Hibiscus macrophyllus
Cây Gáo vàng ( Cốc đá ) Nauclea orientalis
Cây Chiêu liêu nước Terminalia calamansanai
Cây Cà na, Trám trắng Canarium album (Lour.)
Cây Công chúa đồng Artabotrys aeneus
Cây Cổ ngỗng Suregada multiflora
Cây Dây Châu đảo Pericampilus glaucus
Cây Chiêu liêu lông Terminalia citrina
Cây Lẩu xác, Re to Trichosanthes tricuspidata
Cây Trần mai lông (Gạch) Trema tomentosa
Cây Gáo trắng (Cà tôm, Cà đam) Neolamarckia cadamba
Cây Trai Kurz Commelina kurzii
Cây Dạ nâu (Vu, Cức quả) Chaetocarpus castanocarpus
Cây Chiêu liêu xanh Terminalia pierrei
Cây Trang trăm Ixora eugenoides
Cây Vạng còng (Vạng trứng, Nội châu) Endospermum chinense
Cây Chiêu liêu nghệ Terminalia triptera
Cây Công chúa thơm Artabotrys Fragrans
Cây Cáp gai nhỏ Capparis micrantha
Cây Duối nhám Streblus asper
Cây Lõa trai xoắn Murdannia spirata
Cây Sói (Ô cữu) Sapium sebiferum
Cây Trám đen, cà na, Bùi Canarium tramdenum
Cây Ram (Chò nhai, Xoi) Anogeissus acuminata
Cây Công chúa Harmand Artabotrys Harmandii
Cây Duối ôrô Streblus ilicifolia
Cây Sòi bạc (Sòi tía) Sapium discolor
Cây Cỏ đầu nai, Lâm trai một hột Amischolotype mollissima var. monosperma
Cây Nghể râu Polygonum barbatum
Cây Dực dài Calycopteris floribunda
Cây Sòi lá tròn (Sòi bàng) Sapium rotundifolium
Cây Cọ phèn Bursera serrata
Cây Màng màng tím Cleome chelidonii
Cây Mít rừng Artocarpus chaplasha
Cây Muôi đa hùng Melastoma affine
Cây Cánh bộng Galearia fulva
Cây Công chúa trung gian Artabotrys intermedius
Cây Vàng vé Metadina trichotoma
Cây Nghể len Polygonum lanigerum
Cây Bún nước Crateva religiosa
Cây Ra cặp ba Licuala ternata
Cây Mít nài (Da xóp) Artocarpus rigida subsp. asperulus
Cây Chanh ốc (Chẩn) Microdesmis casearifolia
Cây Muôi Sài Gòn Melastoma saigonense
Cây Bướm bạc lá Mussaenda frondosa
Cây Mít gỗ mật (Mít nài) Artocarpus melinoxyla
Cây Muôi an bích Melastoma osbeckoides
Cây Dó bầu (Trầm) Aquilaria crassna
Cây Công chúa Petelot Artabotrys Petelotii
Cây Côm có mụt Elaeocarpus grumosus
Cây Chây lớn, Mà cá Buchanania arborescens
Cây Bướm bạc Biên Hòa Mussaenda hoaensis
Cây Lôi Crypteronia Paniculata
Cây Dó kép Daphne composita
Cây Côm Nhật Elaeocarpus japonica
Cây Tà hay (Găng Nam Bộ) Aidia cochinchinensis
Cây Việt hoa Poilane Vietsenia poilanei
Cây Gié Trung quốc Desmos Chinensis
Cây Vai Marchand Daphniphyllum marchandii
Cây Côm biên Elaeocarpus limitanus
Cây Vàng nương đại mộc Prunus arborea
Cây Ân đằng Diplectria barbata
Cây Song châu đuôi Didymosperma caudatum
Cây Găng răng nhọn (Đài khoai) Aidia oxyodonta
Cây Mít chay (Chay) Artocacrpus gomezianus
Cây Côm xoan Elaeocarpus ovalis
Cây Xoan đào (Xoan đào tía) Prunus arborea
Cây Trang dịu Ixora flexilis
Cây Sồi đá, Dẻ sáp Lithocarpus ceriferus
Cây Côm có cuống Elaeocarpus petiolatus
Cây Cau chuột ngược Pinanga paradoxa
Cây Rẹp Prunus ceylanica
Cây Găng nhung (Găng trắng) Randia dasycarpa
Cây Chay Artocarpus lakoocha
Cây Sầm lam Memecylon caeruleum
Cây Cám Parinari annamensis
Cây Đước núi (Côm Đồng Nai, Chan chan, Lá mật cắt) Elaeocarpus tectorius
Cây Sung gân đứng Ficus orthoneura
Cây Mây Cambốt Calamus cambodiensis
Cây Găng nghèo (Chim chích) Fagerlindia depauperata
Cây Dẻ trái nhỏ Lithocarpus microspermus
Cây Sầm hoa khít Memecylon confertiflorum
Cây Xăng mã thon (Răng cá răng) Carallia lancaefolia
Cây Gié có cọng Desmos pedonculosus
Cây Trang Lào Ixora laotica
Cây Găng cao Rothmannia eucodon
Cây Xăng mã răng (Răng cưa) Carallia suffruticosa
Cây Da mít Ficus rumphii
Cây Dành dành Trung bộ Gardenia annamensis
Cây Sung xoài (Sung lùng, Da nước) Ficus depressa
Cây Dành dành láng (Nanh heo) Gardenia philastrei
Cây Dẻ cắt ngang Lithocarpus truncatus
Cây Hạ đệ Hypobathrum hoaensis
Cây Xuân tôn dạng cà phê Xantonnea coffeoides
Cây Dẻ áo (Dẻ đá nhung) Lithocarpus vestitus
Cây Sổ bà (Sổ Ấn) Dillenia indica
Cây Sổ trai Dillenia ovata
Cây Sổ ngũ thư (Sổ năm nhụy) Dillenia pentagyna
Cây Sổ nhám (Sổ nước) Dillenia scabrella
Cây Chiều Tetracera indica
Cây Dây chiều Tetracera sarmentosa
Cây Dương đào Petelot Actinidia petelotti
Cây Giang Quảng đông Ternstroemia kwangtungensis
Cây Huỳnh nương Ternstroemia penangiana
Cây Trau tráu Ochrocarpus siamensis
Cây Bứa cọng Garcinia pendunculata
Cây Bứa Bentham Garcinia benthami
Cây Bứa Hậu Giang Garcinia bassacensis
Cây Rỏi mật (Gỏi) Garcinia ferrea
Cây Vàng nghệ Garcinia gaudichaudii
Cây Bứa Lanessan Garcinia lanessanii
Cây Sơn vé (Cồng nhựa) Garcinia merguensis
Cây Vàng nhựa Garcinia vilersiana
Cây Còng tía Calophyllum calaba
Cây Còng nhám Calophyllum rugosum
Cây Còng trắng Calophyllum soulatri
Cây Vấp Mesua ferrea
Cây Thành ngạnh Cratoxylon maingayi
Cây Thành ngạnh đẹp Cratoxylon formosum
Cây Thành ngạnh đẹp (Đỏ ngọn) Cratoxylon formosum
Cây Thành ngạnh nam Cratoxylon cochinchinensis
Cây Huỳnh mai Ochna Integerrima
Cây Trung quân nam Ancistrocladus cochinchinensis
Cây Trung quân lợp nhà Ancistrocladus tectorius
Cây Trung quân Wallich Ancistrocladus wallichii
Cây Vừng xoan (Vừng) Careya arborea
Cây Da trụi Ficus glaperrima
Cây Da đậu Ficus pisocarpa
Cây Da gân Ficus nervosa
Cây Sung Esquirol Ficus esquiroliana
Cây Ngái khỉ Ficus hirta
Cây Ngái lâm bông Ficus lamponga
Cây Ngái giấy Ficus chartacea
Cây Sung ốm Ficus macilenta
Cây Sung lồng Ficus villosa
Cây Sung cam Ficus aurantiaca
Cây Vú bò heterophylla
Cây Trang trở đen Ixora nigricans
Cây Chay sáng Buchanania lucida
Cây Xoài nụt Mangifera cochinchinensis
Cây Song nho Quảng Đông Ampelopsis cantoniensis
Cây Củ rối lá hoa Leea baracteata
Cây Xoài vàng Mangifera flava
Cây Thới thanh, Lăng quăn, Trè Alangium kurzii
Cây Quăng lông Alangium salvifolium
Cây Củ chi Strychnos angustiflora
Cây Củ chi nách Strychnos axillaris
Cây Kim luông Strychnos minor
Cây Củ chi trứng Strychnos ovata
Cây Củ chi Spire Strychnos spireana
Cây Trai Fagraea frangrans
Cây Xoài cọng dài Buchanania longipes
Cây Xuân thôn nhiều hoa (Xoài cánh) Swintonia floribunda
Cây Cóc chuột Lannea coromandelica
Cây Sưng có đuôi Semecarpus caudata
Cây Sưng sp Semecarpus ssp.
Cây Li gạt Holigarnia kurzii
Cây Cô ca Cambốt Erthroxylum cambodianum
Cây Săng ớt hai lá hoa Xanthophyllum bibracteatum
Cây Săng ớt, Săng da Xanthophyllum colubrinum
Cây Săng ớt da nghé Xanthophyllum vitellinum
Cây Quỳnh lam (Thụ đào có mũi) Holigarnia lobbianum
Cây Chân danh không rõ Euonymus incertus
Cây Nơ rông Salacia noronhoides
Cây Chóp mau mụt Salacia verrucosa
Cây Xưng da Trung Bộ Siphonodon annamensis
Cây Táu Phú Quốc Ximenia americana
Cây Chùm gửi trụ Helixanthera cylindrica
Cây Táo Lào Zizyphus funiculosa
Cây Táo cong Zizyphus incurva
Cây Táo rừng Zizyphus oenoplia
Cây Song quắn chót Heliciopsis terminalis
Cây Song quắn có thùy Heliciopsis lobata
Cây Hồ đằng Java (Hồ đằng 2 màu) Cissus javanica
Cây Hồ đằng bò Cissus repens
Cây Vác Cayratia trifolia
Cây Vác chân Cayratia pedata
Cây Thù lù cạnh Physalis angulata
Cây Cà pháo Solanum torvum
Cây Chân bìm Nam Bộ Erycibe cochinchinensis
Cây Bìm Merremia umbellata
Cây Bìm lá nho Merremia vitifolia
Cây Hương dạ thảo Angelonia goyazensis
Cây Cam thảo nam Scoparia dulcis
Cây Trèn Tarenna incerta
Cây Dọt sành Cambốt Pavetta cambodiensis
Cây Lấu tuyến Psychotria adenophylla
Cây Lấu hoa cong Psychotria curviflora
Cây Xú hương Eberhardt Lasianthus eberhardtii
Cây Xú hương Biên Hòa Lasianthus hoaensis
Cây Lưỡi vành (Xú hương Cambốt) Lasianthus kamputensis
Cây Hoại hương Nam Bộ Saprosma cochinchinensis
Cây Nhàu nhuộm Morinda tomentosa
Cây Nhàu tán (Mặt quỉ) Morinda umbellata
Cây Oliu lá to Olea macrophylla
Cây Hổ bì Linociera ramiflora
Cây Tráng Thorel Linociera thorelli
Cây Lài hoa thưa Jasminum laxiflorum
Cây Đủng đỉnh ngứa (Móc) Caryota urens
Cây Bình linh lông (Nàng, Đẹn lông) Vitex pinnata
Cây Mây 4 ngón Calamus tetradactylus
Cây Ráy thân to Pothos gigantipes
Cây Ráy Vân Nam Pothos yunnanensis
Cây Thiên niên kiện Homalomena occulta
Cây Thần phục Homalomena pierreana
Cây Ráy mũi Alocasia cuspidata
Cây Hạ sí Ohwi Hypolytrum ohwianum
Cây Lác dứa Kurz Mapania kurzii
Cây Cương đất Scleria terrestris
Cây Kiết Diettrich Carex dietricheae
Cây Cỏ mần trầu Eleusine indica
Cây Cỏ lá gừng Axonopus compressus
Cây Máu chó đá Knema saxatilis
Cây Côm lá bẹ (Côm lá kèm, Chan chan) Elaeocarpus stipularis
Cây Mạo quả Lào Dasymaschalon sootopensis
Cây Mạo quả Evrard Dasymaschalon evrardii
Cây Quần đầu vỏ dày (cây hột quít) Polyalthia corticosa
Cây Xăng máu hạnh nhân Horsfiedia amygdalina
Cây Quần đầu Bảo chánh Polyalthia evecta var. baochianensis
Cây Doi Eberhardt Archidendron eberhardtii
Cây Xăng máu Thorel Horsfieldia thorelii
Cây Sơn tầng trứng Schoutenia ovata
Cây Quần đầu Jenkins Polyalthia jenkinsii
Cây Doi ẩn Archidendron occultatum
Cây Mã trình (Nhọc lá dài) Polyalthia jucunda
Cây Kiều hùng đầu đỏ Calliandra hemetocephala
Cây Bang (Lác hoa, Lo bo) Brownlowia tabularis
Cây Quần đầu Sông Lu Polyalthia luensis
Cây Lim sóng có lông, Lim vàng Peltophorum dasyrrachis
Cây Quần đầu Trung Bộ Polyalthia modesta
Cây Cò ke Á châu Grewia asiatica
Cây Muồng hôi, Muồng lạc, Thảo huyết minh Cassia tora
Cây Móng bò lông phún Bauhinia hirsuta
Cây Cò ke cánh sao (Meo) Grewia astropelata
Cây Quần đầu Nam bộ Polyalthia simiarum subsp. cochinchinensis
Cây Móng bò tai voi Bauhinia malabarica
Cây Bù lốt Grewia bulot
Cây Móng bò đỏ (Mấu hăng, Mấu tràm) Bauhinia cardinale
Cây Quần đầu vỏ xốp Polyalthia suberosa
Cây Dây mấu (Móng bò) Bauhinia khasiana Bak. subsp. khasiana .
Cây Quần đầu xanh Polyalthia viridis
Cây Bàn thư không cọng Meiogyne subsessilis
Cây Gõ đỏ (Gõ cà te, Hồ bì) Afzelia xylocarpa
Cây Cò ke lá sếu Grewia celtidifolia
Cây Giên, Giên trắng Xylopia pierrei
Cây Gõ mật (Gõ sẻ, Gõ đen) Sindora siamensis Teysm. ex Miq. var. siamensis.
Cây Cò ke không lông Grewia glabra
Cây Giên láng Xylopia nitida
Cây Ràng ràng Chevalier Ormosia chevalieri
Cây Ràng ràng phù Ormosia inflata
Cây Chàng ràng Ormosia pinata
Cây Giên đỏ Xylopia vielana
Cây Ràng ràng Sumatra Ormosia sumatrana
Cây Giác đế thanh lịch Goniothalamus elegans
Cây Giác đế Sài Gòn Goniothalamus gabriacianus
Cây Trắc biến màu Dalbergia discolor
Cây Trắc hoa nhỏ Dalbergia parviflora
Cây Giác đế sp Goniothalamus ssp.
Cây Cò ke (Cò ke lông) Grewia tomentosa
Cây Trắc Curtis (Ni rinh) Dalbergia curtisii
Cây Quế tuyết Cinnamomum magnificum
Cây Trắc Hance Dalbergia hancei
Cây Bồ an (Cọ mai tai) Colona auriculata
Cây Trắc Pierre Dalbergia pierreana
Cây Bồ an sp Colona sp
Cây Bồ an nhám Colona scabra
Cây Máu chó cầu (Máu chó lá nhỏ) Knema globularia
Cây Bồ an Thorel Colona thorelii
Cây Quế rừng (Hậu phát) Cinnamomum iners
Cây Máu chó Pierre (Máu chó lá to) Knema pierrei
Cây Dầu con rái (Dầu nước) Dipterocarpus alatus
Cây Ô phát, Ô phát tơ Cinnamomum sericans
Cây Dầu song nàng Dipterocarpus dyeri
Cây Bời lời lá to Litsea grandifolia
Cây Dầu con rái đỏ (Dầu con quay, Chò chang) Dipterocarpus turbinatus
Cây Mò giấy, Bời lời một cánh hoa Litsea monopetala
Cây Vên vên Anisoptera costata
Cây Bời lời lá nhục đậu khấu Litsea myristicaefolia
Cây Bời lời Pierre Litsea pierrei
Cây Sầm láng Memecylon lilacinum
Cây Bằng lăng năm mảnh Lagerstroemia quinquevalis
Cây Bằng lăng ổi Lagerstroemia crispa
Cây Bằng lăng láng, Tử vi Lagerstroemia calyculata
Cây Thao lao, Bằng lăng ổi Lagerstroemia calyculata
Cây Bằng lăng nhiều hoa Lagerstroemia floribunda
Cây Rau mương đứng Ludwidgia octovalis
Cây Ràng ràng Adenanthera pavonica
Cây Bàm bàm Entada pursaetha
Cây Sóng rắng sừng nhỏ Albizia corniculata
Cây Cổ ôm (Giác, Mán đỉa trâu) Archidendron lucidum
Cây Mồng gà (Đuôi lương) Celosia argentea
Cây Chân danh Tà lơn Euonymus javanicus
Cây Ngái giấy Ficus chartacea var. torulosa
Cây Cà đuối Trung Bộ Dehaasia annamensis
Cây Bù lốt Grewia laurifolia
Cây Bét, Phác nang Gnetum gnemon L. var. griffithii Margf..
Cây Gấm đẹp Gnetum formosum
Cây Gắm cọng Gnetum latifolium var. funiculare
Cây test test