Thông tin tiên hệ

 

TRUNG TÂM SINH THÁI - VĂN HÓA - LỊCH SỬ CHIẾN KHU Đ

 

Ø Chuyên:

v  Tổ chức Hội trại giáo dục truyền thống;

v  Tổ chức xây dựng, thiết kế, liên kết các Tour du lịch về nguồn;

v  Phục vụ lễ hội, Hội nghị;

v  Tổ chức Tour du lịch sinh thái, giáo dục môi trường theo chuyên đề;

v  Cung cấp các dịch vụ: Ăn uống, nhà nghỉ, lều trại, hàng lưu niệm, du thuyền.

 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Email: dongnaireserve@gmail.com; lanhuongbttndn@gmail.com; vanhattst@gmail.com

Điện thoại: 0613. 961140, 0986.941.379 (gặp Hương) 0918.997.085 (gặp Mr Hà)

Fax: 0613.960157