(MS: 8264) Tree Gáo đỏ (Vàng kiền) - Neonauclea purpurea - (Roxb.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Neonauclea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc không lông. Lá có phiến bầu dục hay thon, to, dài đến 25 cm, gân phụ 8-11 cặp; cuống dài đến 2 cm, lá bẹ tròn dài, cao đến 3 cm. Hoa đầu cô độc trắng, to đến 3 cm, trên cọng dài; hoa có cánh hoa không lông trên ống vành cao 7-8 mm; vòi nhụy dài 13 mm. Nang rời nhau, cao 5-6 mm; hột có cánh.

Other Species Neonauclea
  • Gáo vàng (Gáo không cuống)
  • Return
    Print