(MS: 572) Tree Ráng ổ phụng - Asplenium nidus - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Áo Khiên - Ho-Anh Can Xỉ (Tổ Diều) - Chi-Anh Asplenium
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Ráng phụ sinh. To, đẹp; căn hành ngắn. Lá mọc thành bụi, có phiến to,dày, thường màu lục tươi, không lông, láng, thon dài, hai chót nhọn, rộng đến 20 cm, dài đến 1,5 m, cuống ngắn, có nhiều vảy. Nang quần dài, đến gần bìa; bào tử nâu vàng.


 

Return
Print