Thông tin chi tiết

Diều cá bé - Icthyophaga humilis -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Cắt - Họ Ưng
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • NT - (Sắp bị đe doạ) - Sách đỏ IUCN
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Ưng
 • Diều hoa jerdon
 • Diều ấn độ
 • Diều mào
 • Diều đầu trắng
 • Diều ăn ong
 • Ưng xám
 • Diều hâu
 • Diều đầu nâu
 • Diều lửa
 • Diều núi
 • Diều cá đầu xám
 • Đại bàng mã lai
 • Diều hoa miến điện
 • Trang trước
  In bài