Diều ăn ong - Pernis ptilorhynchus -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Cắt - Ho-Anh Ưng
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Ưng
 • Diều hoa jerdon
 • Diều ấn độ
 • Diều mào
 • Diều đầu trắng
 • Diều hâu
 • Ưng xám
 • Diều lửa
 • Diều đầu nâu
 • Diều cá bé
 • Diều núi
 • Diều cá đầu xám
 • Đại bàng mã lai
 • Diều hoa miến điện
 • Return
  Print