Già đẫy java - Leptoptilos javanicus -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Hạc - Ho-Anh Hạc
Position
Special Species
No
Rare
 • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
 • VU - (Vulnerable) - IUCN Red Book
 • IB - ND32/2006/ND-CP
 • Description

   

  Other Species Hạc
 • Cò lạo ấn độ
 • Già đẫy lớn
 • Hạc cổ trắng
 • Return
  Print