Thông tin chi tiết

Gõ kiến nâu - Celeus brachyurus -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Gõ Kiến - Họ Gõ Kiến
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Gõ Kiến
 • Gõ kiến xanh gáy vàng
 • Gõ kiến nâu cổ đỏ
 • Gõ kiến xanh bụng vàng
 • Gõ kiến xám
 • Gõ kiến xanh gáy đen
 • Gõ kiến lùn mày trắng
 • Gõ kiến vàng nhỏ
 • Gõ kiến nhỏ đầu xám
 • Gõ kiến vàng lớn
 • Gõ kiến đen bụng trắng
 • Gõ kiến nâu đỏ
 • Gõ kiến xanh cánh đỏ
 • Trang trước
  In bài