Cú muỗi đuôi dài - Caprimulgus macrurus -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Cú muỗi - Ho-Anh Cú muỗi
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Cú muỗi
  • Cú muỗi mào
  • Return
    Print