Gõ kiến vàng lớn - Chrysocolaptes lucidus -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Gõ Kiến - Ho-Anh Gõ Kiến
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Other Species Gõ Kiến
 • Gõ kiến xanh gáy vàng
 • Gõ kiến xám
 • Gõ kiến xanh bụng vàng
 • Gõ kiến lùn mày trắng
 • Gõ kiến xanh gáy đen
 • Gõ kiến nhỏ đầu xám
 • Gõ kiến vàng nhỏ
 • Gõ kiến nâu
 • Gõ kiến nâu đỏ
 • Gõ kiến đen bụng trắng
 • Gõ kiến nâu cổ đỏ
 • Gõ kiến xanh cánh đỏ
 • Return
  Print