Rùa núi vàng - Indotestudo elongata - Blyth, 1853
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Rùa - Ho-Anh Rùa Núi
Position
Special Species
No
Rare
  • EN - (Endangered) - VN Red Book
  • EN - (Endangered) - IUCN Red Book
  • IIB - ND32/2006/ND-CP
  • Description

     

    Return
    Print