Rùa đất lớn - Heosemys grandis - Gray, 1860
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Rùa - Ho-Anh Rùa Đầm
Position
Special Species
No
Rare
 • VU - (Vulnerable) - VN Red Book
 • EN - (Endangered) - IUCN Red Book
 • IIB - ND32/2006/ND-CP
 • Description

   

  Other Species Rùa Đầm
 • Rùa hộp lưng đen
 • Rùa ba gờ
 • Rùa răng
 • Return
  Print