Kỳ đà hoa - Varanus salvator - Laurenti, 1786
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Kỳ Đà
Position
Special Species
No
Rare
 • EN - (Endangered) - VN Red Book
 • EN - (Endangered) - IUCN Red Book
 • IIB - ND32/2006/ND-CP
 • Description

   

  Other Species Kỳ Đà
 • Kỳ đà vân
 • Phân bộ rắn
 • Return
  Print