Chim nghệ ngực vàng - Aegithina tiphia -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Sẻ - Ho-Anh Chim Xanh
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other Species Chim Xanh
  • Chim nghệ lớn
  • Chim xanh hông vàng
  • Chim xanh nam bộ
  • Chim lam
  • Chim xanh trán vàng
  • Return
    Print